Afspraak maken

Voor een goede gang van zaken stellen wij het zeer op prijs, als u voor het maken van een afspraak op het spreekuur, voor het aanvragen van een huisbezoek of een (herhaling-)recept, belt tussen 08:00 en 11:00 uur: 023-525 15 00.

Meesta duurt een spreekuurbezoek 10 minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, laat dit dan aan de assistente weten, zodat daarmee rekening kan worden gehouden.

Bloeddrukmeting, bloedsuikerbepaling, controle op blaasontsteking, uitstrijkje maken en oren uitspuiten kunt u op afspraak door de assistente laten doen.

Belt u de assistente minimaal 24 uur van tevoren, als een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.

De avond-, nacht- en weekendwaarneming op de spoedpost is bedoeld voor de problemen, die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

De telefooncentrale heeft een keuzemenu.
– voor spoedgevallen: toets 1
– om de assistente te spreken: toets 3

Letter Groote