Assistente / Praktijkondersteuner

U kunt bij de assistente terecht voor veel praktische vragen en zaken. Herhalingsrecept (niet via de mail). Afspraak maken (niet via de mail). Urineonderzoek reizigersvaccinaties en injecties. Oren uitspuiten, bloeddruk meten, hechtingen verwijderen, verbinden van wonden. Wratten aanstippen ( eerste woensdag van de maand). Zwangerschapstest. Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek) Urineonderzoek.  Maak hiervoor telefonisch een afspraak tussen 8.00 en 11.00 uur: 023-525 15 00.

De diabeteszorg wordt geregeld door de huisarts in samenwerking met andere hulpverleners zoals praktijkondersteuners, diëtistes, podotherapeuten, laboratoria, opticiens en oogartsen.

Letter Grootte