Behandel informatie

Spiraaltjes plaatsen en verwijderen

Spiraaltjes worden bij ons in de praktijk geplaatst. Voordat een spiraaltje geplaatst kan worden, maakt u eerst een afspraak op het spreekuur. We kunnen dan de voor en nadelen van de verschillende spiraaltjes bespreken. Ook zal de procedure van plaatsing met u besproken worden. En kunt u eventuele vragen over een spiraaltje stellen. Vervolgens wordt er een 2e afspraak met u gemaakt waarop het spiraaltje daadwerkelijk geplaatst wordt

Huidplekjes verwijderen

Onze praktijk is volledig ingericht om kleine chirurgische verrichtingen, zoals het verwijderen van huidplekjes, uit te voeren. Als u een huidplekje wilt laten verwijderen, dan kunt u een afspraak maken op het spreekuur van de huisarts. Er zal dan eerst beoordeelt worden hoe een plekje behandeld kan worden. Ook kan er dan uitleg gegeven worden over de procedure van de behandeling. Vervolgens kan er op korte termijn een afspraak ingepland worden om de ingreep uit te voeren

Rijbewijskeuringen

Wij doen uitsluitend rijbewijskeuringen bij cliënten met een andere huisarts. U kunt hiervoor bellen met de assistente (023-5251500 voor 11 uur. Een rijbewijskeuring is een in Nederland vereiste medische keuring voor verlenging van het rijbewijs. Voor automobilisten van 75 jaar en ouder is voor verlenging van het rijbewijs minimaal iedere vijf jaar een rijbewijskeuring verplicht. Deze keuring kan door een huisarts uitgevoerd worden. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) ontraadt dit. De meeste huisartsen zullen daarom geen rijbewijskeuringen doen bij hun eigen cliënten. Ze zullen verwijzen naar collega’s

Sterilisatie man

Sterilisatie van de man (vasectomie) Het doel van deze ingreep is dat het sperma van de man geen zaadcellen meer bevat. De man waarbij de ingreep is gedaan , is niet meer in staat om een zwangerschap tot stand te brengen. In principe moet dit gezien worden als een definitieve vorm van geboortebeperking. Het komt soms voor dat later weer wordt geprobeerd dit ongedaan te maken, maar dat lukt lang niet altijd. U moet er dus zeker van zijn dat u nooit meer kinderen wilt krijgen. Hoe gaat de ingreep. Onder plaatselijke verdoving wordt een sneetje in de balzak gemaakt en wordt de zaadleider, die loopt van de teelbal naar de plasbuis, opgezocht. Vervolgens wordt er een stukje van deze zaadleider tussenuit geknipt, en om de overblijvende uiteinden wordt een hechting geknoopt. Dit gebeurt zowel links als rechts. Het sneetje in de balzak wordt dichtgemaakt met een oplosbare hechting. Afhankelijk van de omstandigheden duurt de ingreep ongeveer een half uur.

De klachten na de ingreep.

In principe wordt de vasectomie gepland op een vrijdag. In de dagen erna heeft u last van een trekkend, licht pijnlijk gevoel in de balzak. Normaal gesproken kunt u na het weekend weer aan het werk.

De voorbereiding

Het is van belang dat de balzak van beharing wordt ontdaan. U kunt dit doen met een scheermesje. Als u zich meldt voor de ingreep kunt u het beste een strakke onderbroek of zwembroek dragen. Dat zit het prettigst zo vlak na de ingreep, en maakt de kans op een nabloeding iets kleiner.

Wanneer is de ingreep geslaagd.

Ongeveer 12 weken na de ingreep wordt het sperma gecontroleerd op nog eventueel aanwezige zaadcellen. Het sperma dat gecontroleerd moet worden, mag niet ouder zijn dan een dag. Het meegebrachte sperma moet de gehele zaadlozing bevatten en door massage verkregen zijn. Als bij microscopische controle blijkt dat er geen zaadcellen meer aanwezig zijn in het sperma is de ingreep geslaagd. Hoewel de sterilisatie bij de man wordt beschouwd als een betrouwbare vorm van geboortebeperking moet vermeld worden dat deze geen 100% betrouwbaarheid heeft. Na een geslaagde ingreep is de kans weliswaar kleiner dan bij gebruik van de anticonceptiepil, maar 1 op de 10.000 mannen brengt, na een geslaagde

De complicaties.

De kans op complicaties is bij een sterilisatie gering. De meest voorkomende complicatie is een nabloeding. Meestal blijft deze beperkt en betekent dit dat er een bloeduitstorting ontstaat in de balzak. Soms is deze bloeduitstorting zo groot dat u hiervoor naar de uroloog doorgestuurd wordt om deze te verwijderen, maar gelukkig komt dit maar zelden voor. Een andere complicatie die zich kan voordoen is dat bij controle van het sperma blijkt dat er nog steeds zaadcellen aanwezig zijn. Dit komt in ca. 5% van de gevallen voor. Het sperma wordt dan opnieuw gecontroleerd, en in de meeste gevallen zal dan blijken dat deze zaadcellen op den duur verdwijnen uit het sperma. Zijn er na een jaar nog steeds zaadcellen aanwezig dan wordt u verwezen naar de uroloog die de ingreep nogmaals zal uitvoeren. De kans dat u dit overkomt is dus zeer klein en is onafhankelijk van de manier waarop de ingreep wordt gedaan.

Samenvattend

Een sterilisatie bij de man is een veilige en simpele ingreep die een relatief betrouwbare en definitieve vorm van geboortebeperking geeft. De kans op complicaties is klein en er is een heel kleine kans dat u wat langer moet wachten op “groen licht.

Letter Grootte